Løbende samarbejde kræver, at kemien er god og at forventningerne er afstemt. Ofte kører det derudaf for virksomheden og det har det måske gjort i en længere periode.  Virksomheden vil derfor have godt af et input – jeg kommer og tager temperaturen på virksomheden sammen med dig. Vi ser på den løbende drift, tjekker afregninger og afklarer tvivlsspørgsmål, analyserer ressourcerne i virksomheden (ansatte og investeringer), og jeg giver feedback på periodebalancer og regnskab.